КОЦ- Бургас е "във фокус" на национална конференция
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

КОЦ- Бургас е "във фокус" на национална конференция

Пациентите на „КОЦ-Бургас” имат късмета да бъдат лекувани от най-квалифицираните кадри в българската онкология. Онкотерапевт от „КОЦ-Бургас” -доц. д-р Ася Консулова е член на Националния експертен борд в онкологията, който всяка година изработва национално ръководство за диагностика, терапия и лечение на онкологичните заболявания. А конкретно КОЦ- Бургас, служи за нагледен пример, за успеваемост при превенция и профилактика, диагностициране и лечение. Експертният борд провежда ежегодната Конференция „МОРЕ” в средата на октомври, където излага новостите в терапията по избраните туморни видове. Конференцията, ще завърши с издаване на клинично ръководство за поведение, което да помага при ежедневната практика в онкологичните звена. Доц.д-р Консулова ще изнася серия от лекции на Конференция „МОРЕ”.Коментари