Важна новина за пенсиите
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Важна новина за пенсиите

Средният осигурителен доход, от който зависят новоотпуснатите пенсии, се понижава. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ).

 Важна 


Размерът му за страната за месец август 2021 г. е 1143,90 лв.

За юли той беше  1148,90 лв. За сравнение за юни 2021 г. средният осигурителен доход беше 1138,18 лв., за май - 1179,80 лв., при 1157,26 лв. за април.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2020 г. до 31.08.2021 г. е 1139,18 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.Коментари

Реалиста

17 Oct, 2021 9:39

Важното е заплатите на депутатите да са големи и мазни.

Отговори