Буквар, различен от българския език, влиза в училище
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Буквар, различен от българския език, влиза в училище

За първи път специален буквар за билингви влиза в класната стая на българското училище. Предназначен е за децата с майчин език, различен от българския, които нямат достатъчно развити езикови умения при постъпване в първи клас. Подходящ е и за ученици от смесени бракове, а и за българчета в чужбина, които растат в чуждоезикова среда. Може да е от помощ и на всяко друго хлапе със затруднения с четенето до 2.-3. клас, и на всички, които се учат да четат.

 Освен буквар за ученика, комплектът включва и буквар за възрастен с всички детски страници и насоки за работа на преподавателя, ресурсния учител или логопеда. Има и помагало за изработване на тактилни букви. Учебните материали са разработени от логопед съвместно със специалисти по ранно двуезично развитие. В тях са взети под внимание основните затруднения на децата при усвояване на четенето. Основен автор е логопедът Акулина Арикова, която също е билингвална и работи с такива ученици в практиката си като логопед.  Пловдивската учителка Розалия Мицева от ОбУ “Йордан Йовков” пък е апробирала буквара в своята класна стая.

 Букварът “Четем с Ася и Явор” и допълващите материали са първият цялостен продукт на проекта “Разбираш ли езика на училището”. Неговата цел е да създаде полезни материали за ученици с различен майчин език от българския. Според различни статистики децата с различен майчин език, които започват училище в България, са около 20%. Често невладеенето на български е сред причините тези деца да изостават. Имат затруднения с усвояването на материала, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това нерядко е първа стъпка към отпадане.

 В същото време у нас не е разработена достатъчно добра методика за преподаване на български като втори език, което затруднява учителите в подготовката на тези ученици. Липсват и материали за езикова подкрепа, съобразени със спецификите на усвояване на българския език като втори. Коментари

Реалиста

17 Oct, 2021 9:43

Голяма глупост е това.

Отговори