Секретният "Обект А" е трасето на АМ "Черно море"?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Секретният "Обект А" е трасето на АМ "Черно море"?

Строежът на АМ „Черно море“ тръгва най-рано през 2027 г. В момента в АПИ се прави разширен идеен проект заедно с проектиране на ПУП за доизграждането на автомагистрала „Черно море“, съобщиха от пътната агенция.

На експертен съвет през юли миналата година са били разгледани 3 варианта за трасе на недостроените участъци, като от тях е бил избран най-икономически изгодният. Недостроената част на аутобана край морето е около 100 км. Най- вероятно ще се заложи на трасето, отредено за т. нар. Черноморска железница (супер секретен Обект А) – проект за жп линия свързваща двата ни най-големи черноморски града Варна и Бургас. Транспортният проект е прекратен, работено е по него доста и има дори прокопани тунели. Бил е замислен като част от стратегическа жп магистрала, започваща от далечния Одески военен окръг и достигаща до българо-турската граница.

За да може да се продължи във втория етап на разработването на разширения идеен проект за АМ "Черно море", трябва да се проведе екологична процедура. За да се спестят излишни тежести в това естество, имаенно заради това ще се заложи на някогашното жп трасе, което е маркирано, трасирано и все още има строителни следи от старо време.

В момента се подготвя процедурата за избор на изпълнител на изработването на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Ще се строи на 4 лота и затова проектната документация ще бъде разделена за всеки от тях.

При най-добро стечение на обстоятелствата до края на 2027 г. ще бъдат готови технически проекти и подробните устройствени планове (ПУП) по трасето и след това това ще се иска издаване на разрешение за строеж. Оптимистичният вариант е към края на 2027 г. да се сключи договор с изпълнителите на отделните лотове. Ще има тунел и няколко пътни възела, за да се осигури връзка с близките населени места. Довършването на автомагистрала „Черно море“ ще отнеме поне 5 години. Изпълнението ще е сложно заради разнообразния терен по трасето. Част от него минава и през зони от мрежата „Натура 2000“.

През август миналата година стана ясно още, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията "Пътна инфраструктура" и Българската банка за развитие са поели инициативата за финансовото обезпечаване на автомагистрала "Черно море". За целта
проектът е включен в програмата на инициативата "Три морета"

в която са още три стратегически обекта за икономическото развитието на България. До момента от автомагистралата функционират само около 8 км

Проектирането на "Черно море" започва през 70-те години на миналия век, като по времето на соца е изградена малката отсечка между варненския кв. Аспарухово и Приселци. Връщането проекта е чак през 2001 г., когато са изработени нови предварителни проучвания. Те са готови през 2002 г., минават през експертен съвет и се избира трасе, дълго 95 км. След това обаче нещата отново зациклят. В началото на века е направен и анализ "ползи - разходи", а през 2007 г. се възлага изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за АМ "Черно море" и има готов доклад по ОВОС от юли 2008 г., но той вече не е актуален.Коментари

Фиш морски

15 Jan, 2022 12:28

и какво излиза-хиляда пъти проектиране и изписване на суми и суми а то е било ясно от давна.

Отговори