Радостна новина за учителските заплати
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Радостна новина за учителските заплати

Заплатите на учителите не са спирали да растат през последните няколко години. За тази също е заложено увеличение в бюджета – с над 12%.

 


Средната заплата трябва да достигне 125% от средното възнаграждение в страната. Точният й размер ще бъде обсъден със социалните партньори и записан в наредба на министъра на образованието и науката.

Едно е сигурно – стартовото възнаграждение на педагозите след увеличението тази година ще гони вече 1500 лв. Би трябвало след април то да е 1411 лв. В момента минималната основна заплата на учител, без бонуси и добавки, е 1260 лв. Старшите учители взимат над 1300 лева, а главните – близо 1400 лева.

Директорите на училища получават не по-малко от 1535 лева, а заместниците им – 1420 лева. Увеличението при тях ще вирира между 300 и 400 лв. Така директорите ще получават поне 1900 лв.

Припомняме, ме от 2017 година насам педагозите получават и годишен бонус за постигнати резултати.Коментари