Окончателно! Вижте с колко се вдига цената на газа
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Окончателно! Вижте с колко се вдига цената на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ днес 13 май, като тя ще е в сила от 1 май 2022 г.

Цената ще е в размер на 162,17 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Основната причина за увеличението е едностранното спиране на доставките от страна на "Газпром", пише в решението на КЕВР. Поскъпването е с между 15 и 16% спрямо цената за април месец.

Припомняме, че решението си КЕВР вече веднъж го отложи с аргумент провеждане на проверка в "Булгаргаз", макар че по това време премиерът Кирил Петков да беше на посещение в САЩ, откъдето дойде и новината за доставка на втечнен природен газ за България. Все още не е ясно нито какво количество е договорено, нито на каква цена, но днес премиерът обяви, че танкерите ще пристигнат следващия месец.

И днес в решението си КЕВР обявява, че за м. юни 2022 г. актуализираните прогнози на "Булгаргаз" за цена на газа показват цена около 140 лв./MWh, сравнима с цената за м. април 2022 и значително по-ниска от цената за м. май. Основен фактор за това са сключените от "Булгаргаз" сделки за директни доставки на втечнен природен газ от производители, без посредници, на по-ниски цени от цените на "Газпром". Очаква се в началото на следващата седмица, след финализиране на търговските преговори по доставка и транспорт на втечнен газ, "Булгаргаз" да внесе официално заявление с предложение за цена за месец юни.

КЕВР обобщава и общественият доставчик "Булгаргаз" е предприел действия за осигуряване в пълен обем на заместващи количества от нови доставчици, покриващи изцяло нуждите на българските потребители след спирането на газа от страна на "Газпром".

Предложената цена на обществения доставчик е формирана в резултат на сключени множество сделки с търговци на природен газ, при критерий "най-ниски доставни цени". В ценовия микс за м. май също е включено и цялото количество по анекса на договора от 2019 с фирмата-доставчик от Азербайджан, уверяват от енергийният регулатор.

Поради приключилия отоплителен сезон изменението на цената ще има минимално отражение върху сметките на битовите потребители, заявяват още от КЕВР.Коментари