Ще има ли национална стратегия за българския език в образованието?
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ще има ли национална стратегия за българския език в образованието?

Университетските преподаватели по български език от петте големи държавни университета у нас настояват за национална стратегия за българския език.

На форум във Великотърновския университет те приеха декларация с 11 искания до държавата, свързани с българистиката и българския език. 

Преподаватели от катедрите по българистика във Великотърновския, Пловдивския, Софийския, Шуменския и Югозападния университет настояват за национална стратегия за българския език, която да бъде изработена от институциите при активното участие на специалистите българисти. 

Трябва да бъдат въведени единни стандарти за преподаването при подготовката на учители във висшите училища и законодателни промени, които да разграничат понятията педагог и учител по български език, коментира проф. Мария Илиева от ВТУ.

Българистите са изразили остра реакция към новите изисквания за оценка на научните публикации, предлагани от образователния министър Николай Денков, като са ги определили като дискриминационни спрямо българистиката и хуманитаристиката.

Академичните преподаватели по български език подписаха декларация с 11 искания, сред които е настояването за задължително въвеждане на изискване за езикова компетентност за държавните служители. 

Коментари