Бургас е домакин на важен форум за Трансгранично развитие
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Бургас е домакин на важен форум за Трансгранично развитие

Форумът „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“ – представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа през програмен период 2021-2027 г., ще се проведе в гр. Бургас на 27.06.2022 г., понеделник. Мястото на срещата е Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“. Регистрацията на участниците ще бъде от 17:30 ч.

В събитието ще вземат участие г-жа Деляна Иванова – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., кметът Димитър Николов, представители на местните власти, институции, бизнес и гражданското общество от област Бургас.

Можете да се регистрирате за участие в събитието до 24.06.2022 г., 17:30 ч., на следния линк: https://forms.gle/bgoENfPXXHsyN9Uz7

 

 

ПРОГРАМА

 

„Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“ – представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа за програмен период 2021-2027 г.

 

 

27 юни 2022 г., гр. Бургас

Културен център „Морско казино“

Зала „Георги Баев“

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

17:30 – 18:00

Регистрация на участниците

 

18:00 – 18:10

Приветствени слова към участниците в мероприятието

Г-жа Деляна Иванова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР , г-н Димитър Николов – кмет на община Бургас

 

18:10– 18:30

Представяне на актуална информация за подготовката за новия програмен период 2021-2027 и приоритети на ПРР 2021-2027 г. Прилагане на регионалния подход при подбора и финансирането на приоритетни инвестиции по места.

Г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР

 

 

18:30 – 19:00

Дискусия

 

 

19:10– 19:20

Представяне на допълнителни възможности за подкрепа на регионалното развитие – финансиране по Програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.

Г-жа Десислава Георгиева, директор на УТС, МРРБ

 

 

19:20 – 19:40

Дискусия

 

 

19:40 – 19:55

Представяне на обхват и подкрепа по Националния план за възстановяване и устойчивост в контекста на постигане на балансираното и устойчиво развитие на регионите

Г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР

 

19:55 – 20:05

Дискусия

 

 

20:05 - 20:10

Заключителни думи

Г-жа Деляна Иванова, зам.-министър на РРБ и РУО на ОПРР.

 

Коментари