Ще мине ли тази рестрикция за детските градини?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Ще мине ли тази рестрикция за детските градини?

Сериозни промени, касаещи отсъствията на деца в ясли, детски градини и предучилищни групи, са залегнали в нова наредба за прием на Столична община. Ако тя бъде приета, при над 30 отсъствия без предупреждение от родител, автоматично ще се стига до отписване на малчуганите от детското заведение. Причина за предложението е практиката на някои родители да записват децата си, но да не ги водят на градина, а само да пазят мястото си в нея. Особено това важи за яслите, а порочната практика е заради точката, която дава предимство след това при приема в детска градина.

Досега наредбата предвиждаше при обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на ковид, когато посещението в градините не е преустановено и при 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души в София, постъпването на децата да може да бъде отложено по желание на родителя след писмено уведомяване на директора – децата можеха да останат вкъщи, като отсъствията им за този период са по уважителни причини. Новото в проекта е, че сега се говори за извънредна епидемична обстановка (не само ковид), както и че се дава възможност отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, да бъдат извинявани по уважителни причини за периода на епидемията – разбира се, след писмено уведомление до директор.

Друго ново предложение е родителите, работещи на граждански договори, да получават две точки, което досега не беше възможно. Останалите критерии остават непроменени. За постоянен адрес на детето или на единия от родителите се дават 4 точки.

Наредбата предвижда и задължително посещение на градина за 4 -годишните деца в София.

Точката, която се дава за дете, което е посещавало общинска или частна детска ясла поне 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране, остава, а не отпада.

Вместо медицински сестри в яслите ще работят и педагози, гласят промени в наредба 26, свързани с персонала в детските ясли. Това ще става след предварително обучение по ранно детско развитие, става ясно от съобщение на здравния министър Асена Сербезова.Коментари