Подкана към доброволци в община Камено! Започва обучение
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Подкана към доброволци в община Камено! Започва обучение

10 доброволци от община Камено ще бъдат избрани да участват в обучение за предотвратяване или реакция на опасни ситуации. Това ще се случи в рамките на втория етап от проекта Co-PREVENТ, съфинансиран от Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Членовете на местната общност и особено младите хора имат важна роля при извънредни ситуации и спасяване на бедстващите. Те могат да окажат безценна помощ по време на евакуационните и спасителните дейности в бедствени ситуации на местно ниво. За да окажат адекватна първа помощ без да застрашат собствения си живот, младите и способни хора трябва да бъдат обучени, как да действат в ситуация на бедствие и как да помагат на околните си.

Във всяка страна – Турция, България, Молдова и Гърция ще бъдат избрани 10 млади хора, които да бъдат обучени за управление на бедствия и действия в рискови ситуации, свързана с наводнения, горски пожари, земетресения и др. Доброволците ще бъдат избрани от местата с висока степен на риск в граничните райони, между които са всички населени места в община Камено.

Обучението ще се проведе в рамките на 5 работни дни, от 04-08.07.2022 г., в Учебната център Върли бряг към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас. Успешно преминалите обучителната програма ще се присъединят към съвместната трансгранична група „Доброволци за управление на бедствия в Черноморския регион” и ще се срещнат с колеги от другите страни през май 2023 г.

Вижте програмата за обучението >>

Ако искате да се присъедините към доброволческата група, попълнете онлайн формуляра:

https://forms.gle/kNkHq5wxiQU8rgvT8

Ще се свържем с вас, ако кандидатурата ви е успешна!

Обучението ще се реализира в рамките на проекта Co-PREVENT, BSB-802, съфинансиран от Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн на ENI. Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г. се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

JOIN NOW OUR TRAINING PROGRAMME FOR VOLUNTEER IN DISASTER MANAGEMENT

График за провеждане на обученията в периода 04-08.07.2022г.

 

 Коментари