Албания не е това, което беше
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Албания не е това, което беше

Според INSTAT в края на 2021 г. в Албания е имало 6635 предприятия с чуждестранен и съвместен капитал. Това е най-високото ниво досега и с 10% повече от предходната година. Общо през 2021 г. са открити 600 нови предприятия с чуждестранен или съвместен капитал.

 

Компаниите със собственици от страни от ЕС представляват 57,6% от чуждестранните и смесените предприятия в Албания. Фирми със собственици и съсобственици от гръцки и италиански произход - 45,5%. Чуждестранните и съвместните предприятия са концентрирани основно в регионите Тирана и Дуръс (съответно 68,9% и 12,7%).

 

Сред чуждестранните предприятия, откриващи се в Албания, 38% са компании в сектора на услугите. Следват търговските обекти (24%). Интересното е, че секторът на услугите също отбеляза най-голям ръст в чуждестранните предприятия, които представляват повече от половината от тази категория лица, регистрирани през 2021 г.



Коментари