Уникален детски празник в Камено
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Уникален детски празник в Камено

За дванадесета година МКБППМН при Община Камено организира общински летен хепънинг „ Наше Лято 2022“ по едноименната превантивна програма. Благодарение на вашия ентусиазъм, на вашите учители, ученици и техните родители превърнахме мероприятието в традиция.
Проявата има за цел да привлече вниманието на децата в начална и прогимназиална училищна възраст и на техните родители към характерните за ваканционния период рискове и да им предостави модели и идеи за безопасно поведение и занимания.Коментари