Нов газов оператор навлиза в България
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нов газов оператор навлиза в България

Нов преносен газов оператор влиза на българския пазар. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране и Националният енергиен регулатор на Гърция – RAE ще връчат Окончателно съвместно решение за сертифициране на  ICGB – компанията, учредена за изграждането на интерконектора между двете балкански съседки. 

 

  

След успешното приключване на сертифицирането ICGB става вторият независим газопреносен оператор в страната. Решението на двата регулатора означава, че са изпълнени всички изисквания за въвеждане в търговска експлоатация на газовата връзка „Гърция-България“ (IGB). Съгласувано е с ЕК в ускорена процедура заради важната роля на интерконектора. 

С решението двата национални регулаторни органа дават зелена светлина за старта на газовата връзка IGB. Тя е от стратегическо значение за региона, като осигурява диверсификация и на източниците, и на маршрутите на газовите доставки за България и за Югоизточна Европа. 

Интерконекторът е нов маршрут за внос на газ в България и той ще помага пряко за сигурността на доставките и постигане на конкурентни цени. Проектният му капацитет за пренос на 3 млрд. куб. м. природен газ дава възможности за доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ от други точки на света. В дългосрочен план по интерконектора IGB ще може да бъде транспортиран и природен газ от Израел и Кипър, както и допълнителни обеми от Азербайджан и други страни.

Окончателното съвместно решение за сертифициране ще бъде връчено на изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос от председателите на двата национални регулаторни органа – Станислав Тодоров и Атанасиос Дагумас.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното дружество ICGB, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).  ICGB, като собственик на газопровода IGB финансира реализацията му, разпределя преносния му капацитет и получава приходите от преноса на газ. 

Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална газопреносна система и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на Комотини, Гърция, и с българската газопреносна система „Булгартрансгаз“ ЕАД, Стара Загора. Общата дължина на интерконектора е 182 км. Според пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът на газопровода е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб. м. на година с изграждане на компресорна станция.

 

 

 

Коментари