Бургас в битка за преобразяването на 6 училища и 2 дет. градини
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Бургас в битка за преобразяването на 6 училища и 2 дет. градини

Кметът Димитър Николов предлага Община Бургас да кандидатства за ремонт и пълно обновяване на 6 училища и 2 детски градини. Процедурата, по която се открива възможност за това, е „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Предложенията вече са входирани за разглеждане от Общинския съвет на предстоящата ноемврийска сесия.

Едно от предложенията касае разрешаването на проблема с недостига на места за учениците на ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Сарафово“. То ще бъде подадено по процедурата за модернизация и изграждане на нови училища. Поради липсата на достатъчно учебни помещения за растящия брой ученици в бургаския квартал, на сесията през септември общинските съветници взеха решение да се отпуснат средства за наем и подходящо обзавеждане на частна къща до училището в „Сарафово“, с която да бъдат осигурени необходимите учителски стаи и ресурсни кабинети.

Преди година и половина Община Бургас и ръководството на училището подготвиха проект, включващ изграждане на пристройка към съществуващата сграда, основен ремонт на училището и подмяна на отоплителната инсталация. Оттогава администрацията търси възможности и подкрепа от държавата за отпускане на средства за изграждане на нов корпус към училището, но без резултат. Това принуди Община Бургас да стартира дарителска кампания и с кредитен ресурс да осигури 1 200 000 лв., за да даде начало на изграждане на новия корпус на училището в кв. „Сарафово“, които се оказаха недостатъчни за построяването му.

С новия корпус се цели увеличаване на класните стаи от 8 на 11 и 3 нови кабинета, като по този начин се осигури възможност за увеличаване броя на учениците до 336 и преминаването им към едносменен режим на обучение.

Останалите предложения, които ще бъдат подадени към „Модернизация на образователната среда“ са свързани с кандидатстване за обновяване и модернизиране на АЕГ „Гео Милев“, ОУ „Климент Охридски“ и ОУ „Васил Априлов“, както и още ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Георги Бенковски“, ДГ „Вълшебство“ и ДГ „Ален Мак“ в кв. „Сарафово“, за които Община Бургас има вече подготвени инвестиционни проекти.

При положение, че бъдат одобрени за кандидатстване и финансиране, в тях ще се извърши реконструкция на сградите, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, подмяна на дограма, нови ВиК, ел. и отоплителни инсталации, санитарни възли, въвеждане на алтернативни източници на енергия и изграждане на STEM центрове.

Коментари