Нова важна придобивка в социален дом в Карнобатско
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нова важна придобивка в социален дом в Карнобатско

Новият котел, който бе монтиран през миналата седмица, ще осигури нормалното функциониране на отоплителната инсталация в сградата. Подмяната на стария бе крайно наложителна, тъй като бе установен теч от пробити тръби в котела. При огледа стана ясно, че те са силно компрометирани – изгорели и изгнили в процеса на дългогодишната експлоатация. След направени проучвания за възможностите за отстраняване на аварията се установи, че е икономически по – ефективно да се закупи и монтира нов котел с подходящи параметри.
Котелът вече е монтиран и въведен в експлоатация. Той ще гарантира комфорта и нормалния живот на потребителите в дома през зимния сезон.

 

Коментари