Започна преобразяването на карнобатска емблема
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Започна преобразяването на карнобатска емблема

Днес стартира основен ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н. Й. Вапцаров“ в Карнобат.
 
Строителните дейности са на стойност 1 516 419,17 лева. Средствата са предоставени по Постановление №376 на Министерски съвет от 5 ноември 2021г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021г.
 
Заложените дейности ще се реализират от „Партньори-А.Т. „ЕООД. Предвижда се ремонт на покрива, подмяна на цялата дограма, възстановяване на фасадите. Ще се извършат ремонтни и довършителни работи, така че сградата да може да изпълнява съвременни, общественополезни, културни функции.
 
На първо ниво ще се оформи многофункционална зала, с възможност за 133 места, от които две за хора с намалена подвижност – с инвалидна количка. Предвижда се зрителната зала да бъде ползвана за презентации, културни мероприятия, конференции, семинари, работни срещи и за прожекции на кино.
 
На второ ниво ще има зала за изложби и културни дейности. Предвижда се изпълнение на съвременни енергоефективни инсталации и съоръжения по части електротехническа, отопление, вентилация и климатизиция.
 
22 септември 2023г. е крайният срок, в който трябва да приключи основният ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н.Й.Вапцаров“ за Културен център „Карнобат“.
 
 
 
 
Коментари