Авансово плащане на ток? Примерът е от Бургас!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Авансово плащане на ток? Примерът е от Бургас!

За интересен казус сигнализира общественият посредник на Община Бургас, Тодор Стамболиев. Получил е Жалба, който притежава имот в гр. Бургас,  като къщата е само с Акт 15 за удостоверяване на годността на строежа и поради тази причина се заплаща ток по цени като за промишлена електроенергия. При посещаване на електронният сайт на доставчика на електроенергия, жалбоподателят констатира, че освен сметката за консумирана електроенергия има и още една фактура, определена като „етапна“ на стойност 170 лв. И двете фактури са с една и съща дата.  От центърът за обслужване на клиенти на EVN, научават, че: „от този месец (ноември 2022 год.) доставчикът на електроенергия EVN въвежда етапна фактура, която представлява 50 % от предходната фактура на клиенти с промишлено електричество и че тя трябва да бъде платена с цел доставчикът да има сигурност в нестабилният пазар на енергоресурси.“ Тази сума щяла да бъде възстановена следващият месец, но отново ще трябвало да се плати нова етапна фактура, състояща се от 50 % от стойността на консумираната електроенергия за текущия месец. Това било обяснено на жалбоподателя.

За да се увери в истинността на твърденията, Общественият посредник  е поискал  от Жалбоподателя  и е получил като доказателство, фактурата по заплатеното изразходвано количество ел. енергия и фактурата за допълнителната сума. При извършване на проверка, на страницата на „EVN България Електроснабдяване“, Стамболиев установява наличието на известие от доставчика в този смисъл.

Да не забравяме, че много собственици на имоти, включително ползвани за жилищни нужди, придобили имоти преди около 15-20 години, на бизнес имоти, кабинети, офиси и др. по една или друга причина не притежават т. нар Акт 16, или Удостоверение за въвеждане в експлоатация на имотите си.  Всички те, плащат ел. енергия по цени за промишлени потребители.

Днес, вече имам няколко позвънявания по телефона с оплаквания по темата. Очаквам голямо обществено напрежение, особено в навечерието на предстоящите зимни месеци, в навечерието на предстоящи коледни и новогодишни празници, споделя Стамболиев. Според общественият посредник, не е изключено да има лица, които няма да са в състояние да платят сметките си и ще затворят или бизнеса си, или ще посрещнат на студено празниците. Стамболиев ще постави въпроса пред Омбудсмана на РБ и пред Комисията за енергийно и водно регулиране, за да се провери, доколко това решение на „EVN България Електроснабдяване“ е съобразено с изискванията на Закона за енергетиката и Наредбите, приети въз основа на него.

Дали е морално по този начин да бъдат принуждавани потребителите на промишлена енергия, да заплащат предварително все още  неизразходвано количество ел. енергия за нуждите си???  Мисля, че няма кой да даде положителен отговор на този въпрос. Това изискване затруднява плащанията на и без това скъпата електроенергия, не е коректно спрямо клиентите и ще доведе до истинско обществено напрежение. отбелязва омбудсманът.

Коментари