Информационна среща за саниране на много фамилните жилища в Карнобат
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Информационна среща за саниране на много фамилните жилища в Карнобат

Община Карнобат организира информационна  среща за разясняване на възможностите за кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Срещата е във връзка със стартиране на процедурата "Подкрепа на устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд -етап 1" по "Национален план за възстановяване и устойчивост".

По програмата могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС. Или кратко казано, в които броят на самостоятелни обекти е най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградите трябва да се проектирани преди 1999 година, да са жилищни и да са постоянно обитаеми. Да са с най-малко 60 на 100 от площа си заети от жилища.

Информационната среща се провежда за да разясни въпроси като: Кои са допустимите кандидати до тези програми? Какви стъпки да предприемат сдруженията на собствениците? Какви дейности са допустими за финансиране?  Какви са критериите за оценяване и по какъв начин ще се случи самото кандидатстване по програмите?

Срещата ще се проведе на 1.12.2022 година, четвъртък от 17 часа в ритуална зала на община Карнобат, която се намира на бул. България 21.

Управителите на сдруженията на собствениците и всички заинересовани страни, ще могат да се запознаят с новата програма, да получат отговори на въпросите си относно обновяването на многофамилните жилищни сгради.  

Коментари