НСИ;Всяка трета жена на възраст от 18-29 години у нас е жертва на домашно насилие
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

НСИ;Всяка трета жена на възраст от 18-29 години у нас е жертва на домашно насилие

Страшна статистика на насилие над жени у нас. Според НСИ всяка трета жена у нас на възраст от 18-29 години е била насилвана от настоящ или бивш партньор.

Това сочат данните от проучване на доброволен принцип  в периода ноември 2021 година - феруари 2022 година. Данните сочат, че 20.5% от жените на възраст от 18 до 74 години, които имат или са имали партньори, са били жертва на насилие от тяхна страна веднъж, а и понякога повече от един път. 

Сред жените от 30 до 44 години относителния дял е по-висок 22.5%. С нарастването на възрастта този дял намалява. Например при жени от 65 до 74 годишна възраст, той е 13.9%.

Почти всяка жена в страната на възраст от 18 до 74 години споделя, че е жертва на физическо насилие, включително заплахи, както и на сексуално такова от лица в домакинството. От изчисленият им брой в проценти 9.5% , тези жени които са преживели физическо насилие са 6.9%, докато 2.6% са преживели сексуално насилие. 

Данните показват, че 12.2% от жените на възраст 18-74 години са преживели сексуален  тормоз на работното си място, а 28% от жените отново на тази възраст са изживели физически или емоционален тормоз от единият от двмата родители в детството си.

Коментари