Годишната инфалция удари 16.9% -храните продължават да поскъпват
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Годишната инфалция удари 16.9% -храните продължават да поскъпват

През ноември месечната инфлация е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация е 16.9%. Това показват данните на Националния статистически институт.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при:

Топлинна енергия за отопление – с 24.1%, други пощенски услуги (куриерски услуги) – със 17.0%, финансови услуги на банки – с 5.7%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната – с 5.6%, автомобилни застраховки – с 3.3%

През последния месец храните са поскъпнали с 1,7 %. Най-много са се увеличили цените на следните хранителни продукти: краставици – с 13.6%, домати – с 12.0%, извара – с 8.5%, яйца – с 6.4%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко – с по 4.8%,

И през ноември падат цените на централно газоснабдяване – с 41.2%, метан за – с 36.7%.

Това е и причината за по-бавния темп на поскъпване на живота.

Коментари