Вековни дървета- на парчета край М. Търново! Разкриха незаконни сечища
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Вековни дървета- на парчета край М. Търново! Разкриха незаконни сечища

За огромни по мащаб незаконни сечища край Малко Търново, дава гласност доайенът при горските служители Дико Патронов, с днешна дата пенсионер. То е било констатирано от неговите колеги в дирекциите, но Патронов няма обяснение защо не се дава гласност. Според него по този начин, случая ще бъде потулен в угода на извършителите и поръчителите. Бракониерските сечища били на територията на държавни, частни и общински гори, а изсяканото надхвърляло 1000 куб. м. Най- вероятно това са секачи от цигански произход, които по това време вършеят в Странджа срещу заплащане от знайни и незнайни чорбаджии. В района пък има няколко дървопреработвателни фабрики. Те биха могли да бъдат поръчители, но не директно, а чрез посредник. В Бургас фабриките са две, в село Крушевец една, отскоро в самото Малко Търново също имат вече малко предприятие за преработка на дървесина. Патронов намеква за "двойна игра" сред някои някои горски служители в угода на дървената мафия. Изглежда обаче някой е останал разочарован и е изпортил схемата, местонахождението на сечищата и навярно поименно колегите си. Водило се разследване- официално срещу неизвестен извършител, а неофициално срещу конкретни лица. Ето целият пост на Дико Патронов в социалната мрежа:

"КЪДЕ СМЕ И НАКЪДЕ ОТИВАМЕ? През последните дни беше открито ново голямо бракониерско сечище край М. Търново. Инвентаризираните от служители на РДГ Бургас, ДГС М.Търново и ДПП Странджа незаконна дървесина са от десетки декари държавни, общински и частни гори! Мащабността на нарушенията и наглостта с която те са извършени не може да не предизвика тревожния въпрос - къде се къса връзката между Закона и реалната ситуация в Гората? Вероятно има много причини, но две се открояват най-ярко - недобрата грамотност на навлизащите в горската практика служители и липсата на горска и екологична култура и образованост на арендатори и ползватели на Горските територии. Десетките "горски" училища в България бълват потенциални горски служители, които трудно разпознават елементарни горски дървета. Те не могат да погледнат мащабно и с добрите традиции от миналото на единната Гора и нейните функции, за да вселят в ползвателите уважението и изпълнението на Закона и неговите документи. Парадоксално е да има неизвестност в такива случаи на извършителите в арендовани ловни територии, взети от "мастити" бизнесмени! Отсичането на показаните на снимките монументални 300-400 годишни дървета край земеделски земи е уникална екологична безпросветност и нагло пренебрежение към горскостопанската наука и практика! Такива хора нямат място в горските територии на България. Ако не издигнем горската и екологична образованост и авторитета на горските служители ни чакат тежки времена в една среда на наглост и неуважителност от страна на много горски "предприемачи".

Това е цялото възмущение в писмен вид. Потресното е, че беззаконието е извършено на територия с уникалната зеленика. Известно е, че тя гине и съхне щом няма слънчева защита от короните на дърветата- над себе си.Коментари