Първи рунд за новото райониране на България
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Първи рунд за новото райониране на България

В момента България е разделена на шест административни района - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Предложението на Междуведомствената работна група с участие на експерти от различни институции е да се направят промени, като за целта се предлагат 3 варианта – с 6, 5 и 4 района. Всеки от тях има своите плюсове и минуси, предимства и недостатъци, затова предложенията ще бъдат обект на широко обществено обсъждане през следващите месеци и едва когато се чуят всички мнения, всички позиции и аргументи, ще бъде взето решение, съобщава регионалното министерство на сайта си. В края на 2018 г. ще бъде избран най-добрият модел за България

Дискусионният форум ще се състои на 26 февруари, понеделник, 13 часа, „София Тех Парк“, бул. „Цариградско шосе“ №111, в партера на сградата „Лабораторен комплекс“.
Преди месец МРРБ за пръв път представи варианти за ново райониране на страната заради еврофондовете. То не касае административното делене и областните центрове ще си останат същите. Според Нанков демографските проблеми на Северозапада налагат промяна в границите на районите на планиране, тъй като населението в областите Видин, Враца и Монтана е под прага на изискванията, според които могат да съществуват като самостоятелна статистическа европейска единица от т.нар ниво 2. Допълнително усложнение идва от факта, че Северният централен район е само с 5000 души над границата.

Представените преди месец варианти бяха следните:
- районите се намаляват с един, тоест от 6 стават 5. Ликвидира се Северният централен район, като Велико Търново и Габрово, които сега са към него, се обединяват със Северозапада. Русе, Разград и Силистра се ,,пришиват” към Североизточния, тоест към Варна, който сега е център на този район.
- районите стават четири, като територията от Видин до Силистра се включва в общи граници. Формира се и Черноморски район, в който Варна ,,изсмуква” Добрич, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Стара Загора, която сега е към Югоизточния район (Бургас), отива в Южния централен (Пловдив).
- районите остават шест, но София е обособена в самостоятелен. Единствената промяна спрямо сегашното картиране е, че Северозападът се обединява с Югозапада (без столицата).Коментари