Ето защо ЕК предложи български фермери да получат 16,75 милиона евро
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ето защо ЕК предложи български фермери да получат 16,75 милиона евро

Еврокомисар Януш Войчеховски представи пред министрите на земеделието на днешното им заседание предложение на Европейската комисията за подкрепа на стойност 56,3 милиона евро, финансирана от селскостопанския резерв, която се очаква да компенсира засегнатите фермери за икономическите загуби, дължащи се на увеличения внос на зърнени и маслодайни семена, и да ограничи въздействието на пазарните дисбаланси върху техните решения за засаждане, съобщи ЕК.

Фермерите в страните, граничещи с Украйна, изразяват загриженост относно ефектите от увеличения внос на украински зърнени и маслодайни култури върху местните пазари. Смущенията в търговията, причинени от руската агресия, не трябва да ощетяват фермери от съседни страни.

Въз основа на оценката, изпратена от засегнатите държави членки, Комисията анализира ситуацията, разглеждайки прекомерното предлагане на продукти на национално и регионално ниво и възможното въздействие върху цените на местното производство. Натискът върху логистичните вериги, който оказва влияние върху цените и пазарните възможности за фермерите в близост до границата, също беше взет предвид, особено за Румъния.

Финансовата помощ ще бъде разпределена между трите държави членки, които след това ще я разпределят на фермерите възможно най-скоро. Комисията предлага да се разпределят 29,5 милиона евро за Полша, 16,75 милиона евро за България и 10,05 милиона евро за Румъния. Трите държави могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 100 процента с национални средства, което би възлизало на обща финансова помощ от 112,6 милиона евро за засегнатите фермери.

Коментари