Педагозите от ДГ "Калина Малина" във Ветрен стартираха уникален проект "Приказкотерапия и куклен театър" за своите възпитаници - ефектът е уникален/ Снимки в текста/
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Педагозите от ДГ "Калина Малина" във Ветрен стартираха уникален проект "Приказкотерапия и куклен театър" за своите възпитаници - ефектът е уникален/ Снимки в текста/

 ДГ"Калина Малина" започна уникален проект по  "Приказкотерапия и куклен театър за  деца".

Приказкотерапия

Стартът на начинанието беше даде в деня на кукленият театър 21.03.2023г.

Хитът при откриването на проекта беше  постановката "Косе Босе". Подготовката, оформление и музика бе изготвена от педагогически персонал на детското учреждение - Р.Русева, Н.Караалиева, В.Хасарджиева и Г.Андонова.

Може да бъде изображение с на закрито

Децата и учителите присъстващи на постаноката, бяха възхитени и очаровани от представлението.

"Целта на идеята е многоцелева. Както знаете,  "Приказкотерапията" е част от арт терапията, считаща се за един от най-ефективните методи, използвани от психолози и учители по време на работа с деца. Чрез своето творчество, децата въплъщават емоции си и своите страхове, и желания, което дава възможност да се научи нещо ново за тях.

Може да бъде изображение с 12 души, дете, изправени хора и на закрито

Освен това, с помощта на изкуството, детето може както да се изразява, така и да опознава света около себе си, което допринася за социалната му адаптация.

Може да бъде изображение с 11 души, дете, изправени хора и на закрито

Приказната терапия е един от видовете арт терапии, в които се използват приказки за деца. При този метод основното средство за психологическо въздействие е метафората", обясни директорът на ДГ "Каина Малина" Татяна Димитрова пред наш репортер. 

Може да бъде изображение с 11 души, дете, изправени хора и на закрито

Татяна Димитрова, която е безкомпромисна в педагогическата си практика и се слави,като иноватор въвеждащ всички съвременни, изпитани методики в образованието е категорична, че по този начин децата се учат да преодоляват страховете и трудностите, да вземаме решения, защото приказките показват на малчуганите, че няма безизходни ситуации.

Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито


Директорката разказа, че от професионални наблюдения, през годините на своята практика,  е установила със 100% сигурност, че това е уникален метод за  развиване  творчеството и въображението.

Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на закрито

Творческият педагогически екип на ДГ "Калина Малина" 

Особено в модерното съвремеие, където най-големия проблем е  директната вербална комуникация, изместена от интернет и съвременните  технологии, "Приказкотерапията" е перфектен модел за подпомагане на  естествената комуникация.

Може да бъде изображение с 12 души, дете, изправени хора и на закрито

" Една от основните цели е подобряването  словесния език и да учим  децата   да слушат. Тов аизключително помага при малките,  да намерят общ език с възрастните. Да не говорим, че предава необходимите морални норми и правила, които после в импровизирани дискусии с малчуганите обсъждаме. Не случайно избрахме "Приказкотерапията", като метод, който вече се е доказал с умението да формира  конструктивно и адекватно изразяване на емоциите. Насърчава детето да прави изводи и го подтиква към размисли", добави Димитрова. 

Може да бъде изображение с 1 човек, изправен и на закрито

Директор Татяна Димитрова


Татяна Димитрова отбеляза, че много голям проблем на днешното съвремие е агресията сред децата. С този проект се цели максимално  намаляване нейното  ниво, както и на  тревожността. Така от малки децата се приучават постепенно да изкореняват от себе си тези негативни чувства, а за сметка на тях да развиват своето творческо въображение и чувството си за хумор.

Янчо Николов ЮниконБг  

Коментари