Прах в очите! Налагат 10% таван за надценките на някои стоки
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Прах в очите! Налагат 10% таван за надценките на някои стоки

Проектозаконът за таван на надценките предвижда две стоки от продуктова група да имат ограничена надценка до 10%. За икономиста Владимир Сиркаров такава мярка може да има краткосрочен позитивен ефект.

"Пораждат се диспропорция в икономическите отношения и много по-лоши резултати в средносрочен и дългосрочен план. Подобни тавани, фиксирани с малък диапазон от 10% водят до рискове и изкривяване, водещи до негативни ефекти в инфлационния цикъл. Това е прах в очите на хората, не може да доведе до устойчиво намаляване на инфлацията. Нива от над 3-4% ще останат за дълго време.

По думите му инфлацията е първа тема в предизборната кампания, но тя се манипулира и изкривява изключително много.

"Имаме много сериозно повишаване на стоките и услугите от първа необходимост. Няма как да се повлияе директно на инфлационните процеси чрез мерки като таван с надценката. Трябва да има план за развитие на българското производство, а намаляването на инфлацията минава през охлаждане на икономиката. Затова и Централните банки затягат паричната политика, което да доведе до намалено потребление", коментира Сиркаров.

Владимир Иванов от ДКСБТ смята, че процентът на надценка трябва да е много добре мотивиран с оглед на логистичната верига и конкретния продукт.

"Трябва да се сложат на кантар негативите и позитивите. Aбсурдно е по този начин да се овладее инфлацията. Това са мерки за гасене на пожар, покриване на определени зони за кратко време. Повече производство с висока ефективност е решението", отбеляза той.

Според него аграрният сектор трябва да е приоритет, заедно с енергийния.

"За период до 20 години трябва да имаме план за реализиране на потенциала на България, а той е да храни 30 млн. души", разкри Иванов.

Коментари