Важна информация за всички, които ще гласуват с хартиена бюлетина
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Важна информация за всички, които ще гласуват с хартиена бюлетина

За да е валидна бюлетината, тя трябва да има два печата на гърба

Централната избирателна комисия даде препоръчителни указания как да се сгъват хартиените и машинните бюлетини преди да бъдат пуснати в прозрачните урни, за да се запази тайната на вота в утрешния изборен ден.

Хората, които гласуват с хартиена бюлетина, да я сгъват два пъти, а за да е валидна бюлетината, тя трябва да има два печата на гърба.

Първият се поставя от член на СИК преди гласуването, а вторият - преди пускането в прозрачната кутия.

За машинната бюлетина сгъването е веднъж, а печатът, който се поставя на гърба - само един.

ЦИК написа в методическите си указания, че всички бюлетини от машините са валидни независимо дали са подпечатани с печата на секционната комисия.

Коментари