Казината има достъп до всички уязвими от хазарта-вижте, как ....
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Казината има достъп до всички уязвими от хазарта-вижте, как ....

Специален софтуерен ключ предлага Националната агенция за приходите (НАП) на бизнеса. Той свързва софтуерите на предприемачите  и агенцията, съобщиха от агенцията.

За да използват информацията, която се съхранява в системите на приходната агенция,

фирмите трябва да имат квалифициран електронен подпис

Най-новата електронна услуга на приходната агенция гарантира на компаниите достъп до различна полезна  за тях информация - от срокове за плащане на данъци и подаване на различни документи, до тълкуване на данъчни и осигурителни казуси.

Тя дава възможност за бърза обратна връзка с инспекторите на приходната агенция, което предпазва от нарушаване на правила поради неправилно тълкуване на промени в закони, наредби и правилници.

Хазартните оператори са първите, които се възползват от тази услуга

Те вече са получили автоматичен достъп до Регистъра на уязвимите лица по Закона за хазарта.  В него се вписват по свое желание хора, които смятат, че са изпаднали или са застрашени от хазартна зависимост. Това става с подаване на заявление, а срока  за присъствието в списъка избира подателят.

Той обаче не може да бъде по-малък от две години. През това време хазартните оператори не трябва да ги допускат в залите за игра, за да ги предпазят. Изваждането от списъка става също по собствено желание или след изтичане на срока.

Този списък бе въведен от закритата вече Комисия за контрол над хазарта, но воденето му бе прекъснато през 2020 г. заради затварянето на ведомството. Той бе възстановен отново през януари 2023 г., но връзката между казината и регистъра вече ще става чрез софтуерно приложение.

Коментари