Започва подаването на документи за прием в 8-и клас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Започва подаването на документи за прием в 8-и клас

Започва подаването на документи за прием в 8-и клас. Тази година заявленията се попълват онлайн или на хартия в училищата- гнезда, гласи информация, публикувана от Министерството на образованието и науката (МОН). Ако един седмокласник е подал заявления и онлайн, и на хартия, за валиден ще се приема хартиеният вариант. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите. Подаването на документи ще продължи до 22 юни. Първото класиране ще излезе до 27 юни, второто до 4 юли, а третото до 17 юли.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон "прикачване на медицинско (PDF)).
Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон "потвърди", след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя, обясняват от МОН.Коментари