Кои са отровните змии в България и какво да правим, ако ни ухапят
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Кои са отровните змии в България и какво да правим, ако ни ухапят

През летния сезон змиите са най-активни и вероятността да попаднем на тях се увеличава. Появата на змия би предизвикала панически страх у повече хора, а малко са наясно как да реагират. Страната ни е на едно от първите места в Европа по змийско разнообразие. В България се срещат 17 различни вида змии от 4 различни семейства. От тях 6 са отровни. Това са: пепелянка, усойница, котешка змия и вдлъбнаточел смок, остромуцунеста усойница и каменарка (наричана още аспида). Вижте едни от най-отровните змии в България

Пепелянката (Vipera ammodytes)

Пепелянката има рогче на главата си, което я отличава от усойницата. Тя е средна по големина отровница. Пепелянката достига дължина до 50-70 cm, изключително рядко над 100 cm. На цвят е пепелява (откъдето идва името й) - от бежова до светлокафява, с тъмна зигзаговидна ивица по гърба. Среща се по скали и сипеи, но също и по поляни и храсти. В горещите дни влиза във водата, за да се поразхлади.

Усойницата (Vipera berus)

Усойницата има сравнително дебело тяло, като възрастните достигат средна дължина 55 cm. Най-често е сива до кафяво-сива на цвят, с характерни тъмни ромбоидни петна или зигзагообразна ивица по гърба. На главата обикновено има тъмно петно с V-образна или Х-образна форма. В България се среща в планинските райони, най – често на над 800 м.надм.в.

Вдлъбнаточел смок (Malpolon insignatus)

Вдлъбнаточелият смок е вид едра змия от семейство Смокообразни. Достига до 2 метра дължина, а най-големият екземпляр, намиран в България е дълъг 157 см. Окраската на гърба варира от тъмно до светлосива, а младите индивиди са пъстри. Вдлъбнаточелият смок е много пъргава змия, която при опасност бърза да се скрие. Ако не може да избяга, става агресивен, яростно съска и хапе, като заема отбранителна поза, понякога издигайкипредната част на тялото си, подобно на кобрите. Отровата му не е опасна за човека, както и за други едри животни. Среща се в Южна България.

Котешка змия (Telescopusfallax)

Котешката змия е вид змия от семейство Смокообразни. Достига обикновено 70-80 cm, максимално до 110 cm дължина. Оцветена е от светлосиво до белезникаво-жълто, с напречни тъмни петна от двете страни на гръбната линия. Името си дължи на тясната вертикална зеница на окото, подобна на тази на котките, и поради пъстрото си тяло, напомнящо котешка опашка.

Степна усойница

Степната усойница е вид змия от семейство Отровници. Обикновено достига до 55 см. Дължина, но са известни екземпляри с дължина до 80 см. Отличава се от обикновената усойница по тясната и вълнообразна гръбна ивица, трапецовидното сечение и ниско разположената ноздра. В България са намирани общо 4 екземпляра. Въпреки че змията е отровна, няма известни смъртни случаи на хора, в резултат на ухапвания.

Аспида

Аспидата наричана още каменарка, е вид змия от семейства Отровници. Обикновено аспидата достига дължина 60-65 см., в редки случаи до 85см. Мъжките са по-дълги, но по-тънки от женскте. В България са открити само 2 екземпляра. Отровата на аспидата е по-силна от тази на пепелянката, но по-слаба от тази на усойницата. Когато се говори за каменарката се ползва често названието "аспида", което не е правилно - названието "аспида" го има само в България и е резултат от псевдо-научни твърдения. На английски тази отровна змията е известна като Аsp или European asp (Аsp viper) т.е. на български трепетликова отровница. Аспидовите змии са съвсем друго семейство, което няма представители в България - това са мамби, кобри, тайпани и т.н.Коментари