Новият транспортен проект изяде  печалбата на Бургасбус
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Новият транспортен проект изяде печалбата на Бургасбус

Печалбата на общинския превозвач Бургасбус е 40 хиляди лева за 2016 година. Приходите от дейността са в размер на 24,165 милиона лева, а разходите 24,125 милиона. През същата година са увеличени и стойностите на материалните активи с над 3 милиона лева. Това става най-вече за сметка на закупените нови автобуси. Печалбите на дружеството обаче бележат сериозен спад. През 2015 година тя е била 284 хиляди лева, а през 2014 година е в размер 547 хиляди. В последната година Бургасбус направи много разходи по реализиране на товата транспортна схема. Освен промените в маршрутите, бяха въведени и допълнителни автобусни линии. Търсената оптимизация доведе до допълнително натоварване на разходната част. Резерви в усвояване на допълнителни средства има в начина на заплащане и закупуване на билети за предоставените услуги и билети. Резерви има и в абонаментните планове. Дружеството получава и субсидия от община Бургас в размер на 2 милиона лева.Коментари