МФ предлага плащането на административни услуги да става чрез банкови карти
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

МФ предлага плащането на административни услуги да става чрез банкови карти

Финансовото министерство е подготвило промени в Наредбата за административното обслужване, които регламентират плащането на административни услуги чрез банкови карти през т. нар. ПОС-терминали. Проектът на наредбата е публикуван на страницата на ведомството. Според текстовете вътрешните правила за организация на административното обслужване в съответните администрации следва да се променят така, че да може всеки, който иска, да заплаща дължимите такси за обслужване и издаване на различни документи и чрез карта.
В момента на повечето места се изисква плащането да се обработи през банково гише, което е значително по-скъпо. Както е известно, повечето банки нямат такси за плащане чрез ПОС-терминал, но един банков превод на гише обикновено е между 1 и 5 лева. Дори в КАТ всички плащания са или в брой или през банково гише. От описаното в оценката на въздействието към наредбата става ясно още, че масово държавните и общински администрации използват твърде слабо, или изобщо не използват метода на разплащане чрез карти.

Всъщност възможността за събирането на приходи и други постъпления на бюджетните организации чрез картови плащания вече бе регламентирана в Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ). Отговорността и инициативата за реалното въвеждане и прилагане на тази форма за плащане обаче остана в ръцете на ръководителя на съответната организация.

Поради тази причина от Министерство на финансите предлагат трайно да бъде регламентиран механизъм за насърчаване прилагането на картови плащания от съответните администрации и особено от тези, които предоставят административни услуги на значителен брой физически лица. Наредбата урежда и механизъм, чрез който да се следи дали и как се изпълняват разпоредбите.Коментари