Системата за електронен прием на първокласници в Поморие е отворена за тестова регистрация
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Системата за електронен прием на първокласници в Поморие е отворена за тестова регистрация

Системата за електронен прием в първи клас, през учебната 2018/2019 г., в град Поморие е тестово отворена до 20 май 2018 г. В този период, родителите имат възможност пробно да регистрират, редактират и отказват заявления за прием.

Същинската регистрация на първокласници ще започне на 21 май и ще продължи до 31 май 2018 г. Преди да се пристъпи към подаването на заявление (регистрация), препоръчваме подробно да се разгледа информацията за работа със системата, в какви срокове се провежда записването и класирането, както и критериите за класиране и необходимите документи.

Датата на първото класиране е 5 юни 2018 г., когато ще бъдат обявени резултатите и след която ще започне записването на децата в училището, в което са приети.

Родителите, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

За допълнителни въпроси:
тел. 0596 263
12 – Виолета Колева, ст. експерт „Образование” в Община Поморие Коментари